Check out some available loans that are similar to this one!
Tân's Group
In this Group: Tân, Phương, Đức, Hiền, Thêm
Tân is a 46 year-old male living in a town in Yên Phong district - Băc Ninh province. Tân is the group leader of a five-member group loan offered by Kiva partner SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Thôn Đông - nhóm 04 (4).

Tân is married and has two school-aged children. To making a living, Tân owns and operates a business providing cargo transport services to local community members. Tânơ has been engaged in this business for over three years and earns approximately 4.200.000 VND a month from these activities.

In 2010, Tân joined SEDA to gain access to financial services to help improve his living situation and ability to engage in business activities. Tân has successfully repaid a previous loan of 5.152.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase equipment to improve the business. He is now requesting a new loan of 7.392.000 VND which will be used to invest in expanding the business. The loan will be the second loan taken by the borrower from SEDA. Tân plans to use the additional revenue generated from the business to pay the tuition fees of his children.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Phương is a 31 year-old female who is requesting a 8.736.000 VND loan to support her business in the retail sector operating a specialized retail shop selling soft drinks and confectionery.

2. Đức is a 37 year-old female who is requesting a 8.288.000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall selling chicken and duck eggs.

3. Hiền is a 32 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock including quail.

4. Thêm is a 34 year-old female who is requesting a 7.392.000 VND loan to support her business manufacturing and selling food such as pork.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Tânơ 0 (0) là 46 tuổi nam. Anh ấy sống ở thành phố Yên Phong district - Băc Ninh province. Tânơ là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Thôn Đông - nhóm 04 (4).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho người dân trong cộng đồng địa phương. Tânơ thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, Tânơ kiếm được khoảng 4.200.000 VND. Vào 2010, Tânơ đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện điều kiện và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Tânơ đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua thiết bị để cải thiện công việc kinh doanh. Anh ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Phương là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 8.736.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


2. Đức là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 8.288.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm trứng gà, trứng vịt.


3. Hiền là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc như nuôi chim cút.


4. Thêm là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn như T.t lợn.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

Additional Information

About SEDA:

The Center of Small Enterprise Development Assistance (SEDA) is a non-profit organization whose vision is to create “a society without poverty.” Founded in 2004, SEDA provides microfinance services to low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam through its Binh Minh Micro-Finance Program.

You can also join SEDA’s lending team to assist SEDA in continuing to support its portfolio of borrowers.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 127
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,338,525
  Funds lent in using Kiva
 • 20,580.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of Tân's Group's $1,800 loan helped a member to provide cargo transport services to local community members.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Jun 30, 2011
Listed
Aug 1, 2011
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jul 15, 2012