Check out some available loans that are similar to this one!
Le Thi
View original language description ↓

Mrs. Lê Thị Lơ, 38 years of age, joined the TYM Fund in 2003. She has 3 children, two of them are still in school. As most people in her village, beside farming, her main activity is weaving straw mattresses. She borrows money from the Fund to buy straw. Part of money from selling mattresses is for household expenses, the rest is for weekly loan repayments. After 5 years with the Fund and with her industrious nature, she has enough saving for a nice house for her family. Quality straw mattress starts quality raw material. Mrs. Lơ discusses with her husband about taking out a loan of 325USD to buy straw and fertilizer for her in house straw planting.Translated from Vietnamese by ngungo, Kiva volunteer.
Chị Lê Thị Lơ, 38 tuổi, tham gia Quỹ Tình thương từ năm 2003. Chị có 3 con trong đó 2 cháu còn đang đi học. Như phần lớn người dân trong thôn, ngoài làm ruộng, công việc chủ yếu của chị Lơ là dệt chiếu. Để có nguyên liệu chị đã tham gia Quỹ Tình thương vay vốn về mua lác. Số tiền bán chiếu hàng tuần được để dành ra một phần chi tiêu cho gia đình, một phần dùng trả tiền tuần. Tính cần cù, chịu khó tích lũy giúp chị Lơ có được một ngôi nhà khang trang sau 5 năm tham gia Quỹ. Sau một thời gian dài làm chiếu chị Lơ nhận thấy để chiếu dệt có chất lượng phải có nguồn nguyên liệu tốt. Vậy nên chị bàn với chồng và xin vay 325USD để mua lác và phân bón để tự tạo lấy nguồn nguyên liệu sản xuất.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 116
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,461,025
  Funds lent in using Kiva
 • 16,018.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $325 helped Le Thi buy sedge and fertilizer.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jan 29, 2008
Listed
Jan 15, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Feb 15, 2009