Check out some available loans that are similar to this one!
Hoang Thi
View original language description ↓
Ms Hoàng Thị L., 39 years old, became a member of micro funding 5 years ago. She had never missed her payments. The objective of the micro funding was to help build up the family finance. Ms L. is one of the members who always received maximum amount of loan in the village of Quảng Đức, district of Quảng Xương. This time she requests a loan of 450 USD to repair the tractor and to buy more ducks.

Translated from Vietnamese by Khang Ho-Si, Kiva Volunteer.Chị Hoàng Thị L., 39 tuổi, đã tham gia vào Quỹ từ 5 năm trước. Từ ngày tham gia Quỹ đến nay chưa lần nào cán bộ tín dụng phải nhắc nhở chị về việc hoàn trả. Cơ chế cho vay trả dần là điều kiện để gia đình anh chị phát triển kinh tế gia đình. Chị là một trong số những thành viên tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương luôn vay vốn tối đa trong mỗi vòng vốn. Vòng vốn này chị đề nghị vay 450 USD về sử sang lại chiếc xe công nông dùng chuyên chở và mua thêm một số vịt để chăn nuôi.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 129
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • US Dollars
  Loan transacted in USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $450 helped Hoang Thi to repair her motor vehicle and buy ducks.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 25, 2007
Listed
Sep 11, 2007
Currency Exchange Loss:
N/A
Ended:
Sep 27, 2008