A loan of $4,950 helped a member rice, pants, underwear and deodorant.


Dios Proveera 1,2,3,5 Group's story

L.OrcilLL.. L.isL. L.theL. L.coordinatorL. L.ofL. L.herL. L.groupL., L.DiosL. L.PoveeraL. (L.GodL. L.willL. L.proviDL..), L.andL. L.herL. L.storyL. L.isL. L.representativeL. L.ofL. L.herL. L.groupL. L.andL. L.ofL. L.EsperanzaL.'L.sL. L.HaitianL. L.andL. L.DominicanL. (L.manyL. L.ofL. L.whomL. L.recentlyL. L.emigratedL. L.toL. L.theL. L.DominicanL. L.RepublicL. L.fromL. L.HaitiL.) L.clientsL. L.generallyL.. L.HerL. L.groupL. L.isL. L.locatedL. L.inL. L.aL. L.bateyL. (L.smallL. L.sugarcaneL. L.cuttingL. L.communityL.) L.inL. L.theL. L.agriculturalL. L.areaL. L.surroundingL. L.LL.. L.RomanaL., L.whereL. L.runningL. L.waterL. (L.noneL. L.ofL. L.whichL. L.isL. L.potableL.) L.andL. L.electricityL. L.areL. L.unreliableL.. L.SheL. L.makesL. L.herL. L.homeL. L.hereL. L.inL. L.aL. L.simpleL. L.structureL. L.withL. L.herL. L.longL. L.termL. L.partnerL. L.andL. L.theirL. L.threeL. L.childrenL..

L.OrcilLL.. L.isL. L.excitedL. L.toL. L.beL. L.takingL. L.herL. L.thirdL. L.loanL. L.withL. L.EsperanzaL. L.afterL. L.havingL. L.successfullyL. L.repaidL. L.herL. L.previousL. L.loansL.. L.SheL. L.plansL. L.toL. L.useL. L.thisL. L.loanL. L.toL. L.investL. L.inL. L.herL. L.businessL., L.whichL. L.isL. L.trulyL. L.aL. L.varietyL. L.storeL.. L.SheL. L.hasL. L.doneL. L.herL. L.marketL. L.researchL. L.andL. L.determinedL. L.thatL. L.theL. L.productsL. L.mostL. L.inL. L.demandL. L.areL. L.riceL., L.pantsL., L.underwearL. L.andL. L.deodorantL.. L.SheL. L.willL. L.useL. L.theL. L.loanL. L.toL. L.purchaseL. L.theseL. L.itemsL. L.inL. L.theL. L.urbanL. L.areasL. L.whereL. L.theyL. L.areL. L.cheaperL. L.andL. L.thenL. L.bringL. L.themL. L.backL. L.toL. L.theL. L.bateyL.. L.SheL. L.willL. L.useL. L.theL. L.profitsL. L.toL. L.investL. L.inL. L.herL. L.homeL. L.byL. L.buyingL. L.aL. L.bedL. L.forL. L.herL. L.childrenL.. L.AlsoL., L.sheL. L.saysL. L.sheL. L.hasL. L.beenL. L.ableL. L.toL. L.saveL. L.someL. L.moneyL. L.whileL. L.workingL. L.withL. L.EsperanzaL., L.andL. L.sheL. L.plansL. L.toL. L.keepL. L.doingL. L.thatL.. L.SheL. L.thanksL. L.youL. L.allL. L.forL. L.yourL. L.supportL..

In this group: Orcilla , Emane, Milena, Graciela, Senyo, Helena, Edrina, Memena, Elena, Yovany, Francia, Sonia, Yena , Yanet , Nelly , Erismena, Cofi , Sofia, Esmena


Loan details


Lenders and lending teamsLoan details