Check out some available loans that are similar to this one!
02.1.8 Nam Ngạn Group
In this Group: Hường, Tự, Nguyên, Tươi, Hương, Thanh, Phương, Tố
Hường T. Thị is a 41-year-old female living in the town of Thanh Hoá. Hường is the group leader of an eight-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 02.1.8 Nam Ngạn.

Hường is married and has two school-aged children. To make a living, Hường runs a food stall. The main source of income for the business comes from selling fried foods in the local community. Hường has been engaged in this business for over five years and earns approximately 2.000.000 Vietnamese dong a month from these activities.

In 2009, Hường joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hường has successfully repaid a previous loan of 1.626.900 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 6.000.000 VND, which will also be used to purchase additional products to sell. The loan will be the second loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hường plans to use the additional revenue generated from the business to pay the tuition fees of her children.

About the other borrowers in the group:

1. N. Thị Tố is a 64-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business of raising livestock.

2. Ngô Thị Tự is a 54-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business of operating a specialized retail store.

3. N. Thị H. Nguyên is a 32-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business of making and selling food.

4. B. Thị H. Tươi is a 22-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business of making and selling food.

5. Ngô Thị Hương is a 25-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business of running a food stall.

6. Ngô thị Thanh is a 47-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business of running a food stall.

7. Đỗ Thị Phương is a 43-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business of running a food stall.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of the Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

===================

Hường T. Thị (39) là 41 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Hường là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 02.1.8 Nam Ngạn (02.02.1.8).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các loại thực phẩm chiên trong cộng đồng địa phương. Hường thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Hường kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2009, Hường đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hường đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1.626.900 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Tố (46) là 64 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Ngô Thị Tư (44) là 54 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


3. N. Thị H. Nguyên (40) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


4. B. Thị H. Tươi (41) là 22 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


5. Ngô Thị Hương (42) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


6. Ngô thị Thanh (43) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


7. Đỗ Thị Phương (45) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

Additional Information

About Thanh Hoa Microfinance Institution Limited Liability (Thanh Hoa MFI)

Thanh Hoa MFI works to provide credit to women and their families in the central Vietnamese province of Thanh Hoa, one of the poorest regions of the country. The institution's target clients are poor and low-income women who have the ability to work but lack the capital. Accordingly, Thanh Hoa MFI prioritizes single mothers, low-income women with children who have dropped out of primary school, and Viet Nam’s poorest women who cannot access any formal financial services.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 83
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,298,600
  Funds lent in using Kiva
 • 17,855.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of 02.1.8 Nam Ngạn Group's $2,700 loan helped a member to purchase additional products to sell.
100% repaid
Repayment Term
22 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Oct 20, 2009
Listed
Oct 22, 2009
Currency Exchange Loss:
Possible
Ended:
Jul 15, 2011