Check out some available loans that are similar to this one!
004 Nam Ngan Group
In this Group: Hoa, Hà , Ngoan, Liên, Hoa , Lân
H. Thị Hoa (35) is a 48-year-old woman living in the town of Thanh pho Thanh Hoa. Hoa is the group leader of a 6-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 4 (17.03.04).


Hoa is married and has 1 adult child. To making a living, Hoa owns & operates a business venture in the food sector making & selling food. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from selling rice products in the local community. Hoa has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 1,500,000 Vietnamese Dong (about US $85) a month from these activities.


In 2007, Hoa joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hoa has successfully repaid a previous loan of 2,442,600 Dong from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. She is now requesting a new loan of 6,000,000 Dong which will be used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. The loan will be her 4th from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hoa plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Hồ Thị Hà (37) is a 61-year-old woman who is requesting a 6,000,000 Dong loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


2. T. Thị Ngoan (38) is a 41-year-old woman who is requesting a 6,000,000 Dong loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


3. T. Thị Liên (39) is a 47-year-old woman who is requesting a 6,000,000 Dong loan to support her business in the retail sector running a general store.


4. N. Thị Hoa (48) is a 47-year-old woman who is requesting a 6,000,000 Dong loan to support her business in the retail sector running a general store.


5. T. Thị Lân (49) is a 44-year-old woman who is requesting a 6,000,000 Dong loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:


The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


H. Thị Hoa (35) là 48 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh pho Thanh Hoa. Hoa là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 4 (17.03.04).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ gạo trong cộng đồng địa phương. Hoa thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Hoa kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Vào 2007, Hoa đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hoa đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 2.442.600 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các thành phần thô cần thiết để chế tạo sản phẩm để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Hồ Thị Hà (37) là 61 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. T. Thị Ngoan (38) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. T. Thị Liên (39) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


4. N. Thị Hoa (48) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


5. T. Thị Lân (49) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:


Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

Additional Information

About Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW)

Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) works to provide credit to women and their families in the central Vietnamese province of Thanh Hoa, one of the poorest regions of the country. The institution's target clients are poor and low-income women who have the ability to work but lack the capital. Accordingly, FPW prioritizes single mothers, low-income women with children who have dropped out of primary school, and Viet Nam’s poorest women who cannot access any formal financial services.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $725
  Average annual income
 • 29
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $12,518,275
  Funds lent in using Kiva
 • 17,805.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of 004 Nam Ngan Group's $2,025 loan helped a member raw ingredients for food products.
100% repaid
Repayment Term
22 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Apr 20, 2009
Listed
Apr 22, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jan 15, 2011