Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Mrs. Nguyen Thi H., 47 years old, has participated in TYM Fund since 2005. Her husband died at young age, and she had not money to do business, therefore her family faced economic hardship previously. After joining TYM Fund, she borrowed money to raise livestock and set up a general store. Currently, these are the businesses that bring the major source of income for her family at VND2,500,000 per month.


In this loan cycle, she wishes to borrow VND10,000,000 to buy more foodstuff to resell to the local community. She also hopes that in the future the Fund continues to lend with a higher amount to invest in business.

View original language description ↓
Mong muốn trong tương lai: ( Đối với hoạt động Quỹ) Quỹ tạo điều kiện tiếp tục cho vay vốn cao hơn để buôn bán.
Chị Nguyễn Thị Hương 47 tuổi, chị tham gia Quỹ tình thương từ năm 2005.Chồng mất sớm, lại thiếu vốn để đầu tư vào làm ăn nên kinh tếgia đình chị trước đây rất khó khăn. Sau khi tham gia Quỹ Tình thương chị đã vay vốn để mở rộng chăn nuôi và đầu tư kinh doanh hàng tạp hoá . Hiện tại đây cũng là công việc đem lại nguồn thu chính cho gia đình chị với thu nhập 2.500.000đ/ tháng.
.Vòng vốn tới chị xin vay 10.000.000đ để đầu tư mua thêm các mặt hàng thực phẩm về bán cho bà con địa phương

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 127
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,355,950
  Funds lent in using Kiva
 • 17,765.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $575 helped Nguyen Thi working capital for retail.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Mar 25, 2009
Listed
Apr 21, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jun 9, 2010