Check out some available loans that are similar to this one!
Duong Thi
Mrs. Dương Thị T., 47 years old, has two grown children. She has been a member of the TYM Fund since 1992. When she first joined the Fund, she used her loans to raise pigs. Currently, the main source of income for her family is an internet cafe, earning them 3,000,000 VND (172 USD) per month. In the next round of lending, she hopes to borrow 20,000,000 VND (1150 USD) to buy more computers for her family’s internet cafe.
View original language description ↓
Chị Dương Thị T. năm nay 47 tuổi, gia đình chị có hai con đã trưởng thành. Chị là thành viên của Quỹ Tình thương từ năm 1992. Ban đầu chị vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi lợn. Hiện tại công việc đem lại nguồn T. chính cho gia đình chị là từ kinh daonh INTERnet với T. nhập 3.000.000đ/ tháng.
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 20.000.000đ để đầu tư mua thêm máy tính phục vụ cho công việc kinh doanh của gia đình.


About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 82
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,427,750
  Funds lent in using Kiva
 • 17,765.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Duong Thi internet cafe.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Apr 1, 2009
Listed
Apr 19, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jun 9, 2010