Check out some available loans that are similar to this one!
Vo Thi
Mrs. Võ Thị Cậy, 54 years old, has three grown children. Mrs. Cậy has participated in the TYM Fund since 2005. Before she joined the Fund, her family depended upon fishing for their income. Since joining the Fund, she has used her loans to invest in a business selling bamboo. This business is now doing rather well and earns the family an income of 3,000,000 VND (172 USD) per month. In the next round of lending, she hopes to borrow 20,000,000 VND (1150 USD) to buy more bamboo, which they can sell to residents of the local community. This will enable Mrs. Cậy and her family to increase their income.
View original language description ↓
Chị Võ Thị Cậy năm nay 54 tuổi, gia đình chị có 3 con đều đã trưởng thành. Chị Cậy tham gia Quỹ tình thương từ năm 2005. Trước khi tham gia Quỹ Tình thương thu nhập của gia đình chị chủ yếu từ việc đánh bắt cá trên biển. Sau khi tham gia Quỹ có thêm nguồn vốn gia đình chị đã đầu tư vào kinh doanh tre nứa. Hiện tại công việc kinh doanh đang phát triển khá thuận lợi và đem lại cho gia đình chị thu nhập 3.000.000đ/ tháng.Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 20.000.000đ để đầu tư mua thêm tre nứa về bán cho người dân địa phương tăng thu nhập cho gia đình.


About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 103
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,728,425
  Funds lent in using Kiva
 • 17,745.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Vo Thi bamboo Sales.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Apr 6, 2009
Listed
Apr 9, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jun 9, 2010